نمايشگاه

سومين جشنواره دانشجويي فرهنگ استان ها، با حضور فعال تني چند از دانشجويان و مساعدت بي دريغ مسئوولين محترم دانشگاه تهران، به مدت يك هفته از 13 الي 20 ارديبهشت ماه 1382  در محوطه كوي دانشگاه تهران نمايشگاهي به وسعت 5000 متر مربع بر پا خواهد كرد.

اين نمايشگاه بستري مناسب جهت تجلي شاخص هاي بارز  فرهنگي و ويژگي هاي بومي جاي جاي اين كهن بوم خواهد بود، كه در حال حاضر، عمليات داربست بندي آن به اتمام رسيده است و شامل 28 غرفه استاني و 7 غرفه اداري و اجرايي مي باشد. با نزديك شدن به زمان برگزاري جشنواره، عمليات نصب چادرهاي برزنتي و پانل بندي ومسقف نمودن فضاي داخلي غرفه ها نيز در حال انجام است.

لازم به ذكر است كه در بخش روباز نمايشگاه، آلاچيق ها، سياه چادرها وكارگاه هاي مختلف صنعتي، هنري و پخت غذاها و شيرينهاي سنتي  نيز بر پا خواهد شد كه فضاي مناسبي به آن اختصاص يافته است.

اين مهم و بخش هاي متعدد جشنواره به همت و مدد متوليان سازمان فرهنگي وهنري شهرداري تهران وسازمان ميراث  فرهنگي كشور محقق گشته، كه نشان از پيوندي صميمانه و پايدار با نسل جوان دانشجو و ديدگاه ژرف فرهنگي اين عزيزان دارد.