طی صحبتی که با آقای محمد رحیمی مسؤول کمیته مراسم داشتیم، ایشان تعداد کل برنامه های جنبی جشنواره سوم را 130 برنامه اعلام نمودند که

 در جلسات تصویب برنامه ها ، به تصویب مسؤولین کمیته ها رسیده است.

این برنامه ها شامل :نمایش ، موسیقی ، حرکات موزون ، همایش های استان ها، شب شعر و … می باشد.

از این تعداد ، 31 برنامه در تالار اندیشه کوی دانشگاه تهران ، 28 بر نامه به علاوه بر نامه های افتتاحیه و اختتامیه در سالن شهید نوروزی

 ، 24 برنامه در سالن تآتر ، 13 برنامه در سالن جوان خوابگاه شهید چمران و21 برنامه در سالن الغدیر برگزار می شود .

جدول زمانيندي سالن الغدير

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يك شنبه

13/2/83

 

 

 

 

 

موسيقي محلي ايلام

4-2

موسيقي گروه استاد اسپندار ورقص شمشير6-4

كنسرت پژوهشي ني(حسن ناهيد)تهران  8-6

دوشنبه

14/2/83

 

موسيقي سنتي كهكيلويه و بويراحمد

 

 

موسيقي سنتي قزوين

4-2

شب شعر خراسان

6-4

گروه كر اصفهان  8-6

سه شنبه

15/2/83

موسيقي مقامي تهران دماوند

11-9

همايش موسيقي مقامي كرمان

1-11

 

شب شعر اصفهان

4-2

شب شعر خوزستان

6-4

موسيقي گلستان (علي آباد كتول)

8-6

چهارشنبه

16/2/83

 

 

موسيقي همدان (گروه فاخته )

1-11

 

موسيقي گروه لاله و چوب بازي (تهران )  4-2

شب شعر گيلان

6-4

كنسرت پژوهشي تهران (ذوالفنون)

8-7

پنج شنبه

17/2/83

موسيقي محلي يزد

11-9

موسيقي همدان (تويسركان )

1-11

شب شعر ايلام          4-1

نمايش سنتي مذهبي پرده خواني(مركزي)

سيري در اساتيد موسيقي استان مركزي (خاندان فراهاني)  7-5

شب شعر كردستان

8-7

جمعه

18/2/83

 

كنسرت پژوهشي تهران (كيوان ساكت )  12-10

شب شعر همدان (تلنگري در ادبيات معاصر )   2-12

شب شعر كهكيلويه و بوير احمد

4-2

موسيقي سنتي قم  5-4

موسيقي سنتي مركزي  6-5

گلستانه 8-6

شنبه

19/2/83

 

 

نشست علمي فرهنگي آذربايجان غربي (بوكان )   1-11

 

 

شب شعر لرستان

5-3

موسيقي سنتي ساز ديوان (مركزي) 6-5

شب شعر چهار محال و بختياري

8-6

يك شنبه

20/2/83

 

 

 

 

شب شعر اردبيل

4-2

شب شعر يزد

6-4

 

 

 

جدول زمانيندي سالن تئاتر خانه فرهنگ و هنر

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يك شنبه

13/2/83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

14/2/83

 

 

 

 

 

 

 

تئاتر كرمان (لوار شوباد)

6-4

تئاتر سيستان و بلوچستان(سفري به سرزمين آفتاب )  8-6

سه شنبه

15/2/83

تئاتر خراسان

11-9

 

 

 

تئاتر محلي گلستان

4-2

تئاتر اصفهان

6-4

تئاتر كرمانشاه

8-6

چهارشنبه

16/2/83

 

 

تئاتر خراسان

 1-11

 

تئاتر سيستان و بلوچستان 3-2

 

تئاتر بوشهر 

6-4

تئاتر خوزستان

8-6

پنج شنبه

17/2/83

 

تئاتر زنجان

12-10

تئاتر ايلام 

2-12

تئاتر لرستان

4-2

تئاتر چهارمحال و بختياري

6-4

تئاتر خراسان (سبزوار )

8-6

جمعه

18/2/83

تئاتر همدان

11-9

تئاتر تهران (شميران )

1-11

 

تئاتر لرستان

4-2

تئاتر گيلان

6-4

تئاتريزد (خواستگاري )

8-6 

شنبه

19/2/83

 

 

تئاتر تهران (شميران )

1-11

 

 

تئاتر اردبيل

6-4

تئاتر گلستان (گروه آقابخشي)

8-6

يك شنبه

20/2/83

 

 

تئاتر يزد

1-11

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول زمانيندي سالن شهيد نوروزي

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يك شنبه

13/2/83

 

افتتاحيه  12-10

 

 

موسيقي سنتي كهكيلويه و بويراحمد 4-2

موسيقي و تئاتر آقارشيد

اصفهان 6-4

موسيقي جنوب خراسان (تايباد)

8-6

دوشنبه

14/2/83

 

 

 

 

 

موسيقي محلي و رقص محلي كرمانشاه

5-2

همايش شب پارسيان (فارس)

8-5

سه شنبه

15/2/83

 

 

 

 

 

كنسرت موسيقي(نغمه لر)

اردبيل 4-2

موسيقي وحركات موزون آذربايجان غربي 6-4

موسيقي بلوچي ورقص شمشير

سيستان و بلوچستان 8-6

چهارشنبه

16/2/83

 

جشن وحدت 12-10

 

 

موسيقي خوزستان (بندري )

4-2

موسيقي ايلام

6-4

موسيقي سنتي كرمانشاه

استاد كيخسرو پورناظري 8-6

پنج شنبه

17/2/83

 

موسيقي لرستان (استاد شكارچي)

12-10

 

 

موسيقي بانوان قم 3-2

موسيقي عربي خوزستان

5-3

همايش استان مازندران  8-5

جمعه

18/2/83

حركات موزون و تئاتر يزد

11-9

موسيقي و حركات موزون

1-11

 

موسيقي سنتي هرمزگان(ميناب)

4-2

موسيقي محلي و حركات موزون كردستان  6-4

موسيقي بوشهر (گروه ليان )

8-6

شنبه

19/2/83

موسيقي خراسان (سبزوار و بجنورد)

12-9

 

همايش زنجان

3-1

موسيقي و حركات موزون (لزگي) آذربايجان شرقي

6-3

موسيقي سنتي يزد

8-6

يك شنبه

20/2/83

 

 

 

 

موسيقي سنتي و حركات موزون وبازي هاي محلي كهكيلويه وبويراحمد 3-1

همايش فرهنگي و هنري قزوين

5-3

 

اختتاميه

8-6

 

جدول زمانيندي سالن نشريات خانه فرهنگ و هنر كوي

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يك شنبه

13/2/83

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

14/2/83

 

 

 

 

 

 

 

قم مرواريدي در كوير

6-4

ريشه شناسي لهجه يزد

8-6

سه شنبه

15/2/83

 

 

 

 

 

فرهنگ ايلام

6-4

 

چهارشنبه

16/2/83

 

 

 

 

 

 

نشست بررسي جايگاه قزوين در توسعه و پيشرفت هنر  6-4

شعر همدان در گذر تاريخ و جايگاه آن در ادبيات    8-6

پنج شنبه

17/2/83

 

 

 

 

 

كرمان در گذر تاريخ

5-3

 

ميهماني شب كرمان 

8-6

جمعه

18/2/83

 

جلسه پرسش و پاسخ با مسئولين كرمان      12-10

 

 

گذري بر آداب و رسوم همدان

4-2

گيلان شناسي 

6-4

آسيب شناسي خانواده (تهران )

8-6

شنبه

19/2/83

 

 

 

 

 

ايلام از زمان باستان تا به حال

5-3

 

همايش زن لر

8-6

يك شنبه

20/2/83

 

 

 

 

 

 

نشست آشنايي با معاونت اسناد ملي

6-4

 

 

 

جدول زمانيندي سينما كوي

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يك شنبه

13/2/83

 

 

 

 

 

 

فيلم مستند بركت (كانون هاي دانشگاه )  6-4

نمايش فيلم اردبيل 

8-6

دوشنبه

14/2/83

 

 

 

 

فيلم مستند بركت (كانون هاي دانشگاه )  3-1

 

 

 

سه شنبه

15/2/83

 

 

 

 

 

شب شعر آذربايجان شرقي

5-3

نقد و پخش فيلم زار خوزستان

8-5

چهارشنبه

16/2/83

 

بررسي تحولات تاريخ معاصر آذربايجان شرقي   12-10

 

فيلم آداب و رسوم و زيباييهاي طبيعت ايلام   3-1

 

سسريال مكتبخانه (همدان)

6-4

پخش فيلم (چهارمحال و بختياري )

8-6

پنج شنبه

17/2/83

 

جشنواره فيلم هاي كوتاه خوزستان

12-10

 

 

 

 

سريال مكتبخانه (همدان )

6-4

پخش فيلم كهكيلويه و بوير احمد

8-6

جمعه

18/2/83

 

 

نشست تاريخي آذربايجان غربي    2--11

همايش نخبگان آذربايجان شرقي

4-2

سريال مكتبخانه (همدان)

6-4

پخش فيلم بوشهر

8-6

شنبه

19/2/83

 

آذربايجان غربي ،بيم ها و اميدها

12-10  

 

آذربايجان شرقي در صدر اسلام

3-1

پخش فيلم سيستان و بلوچستان

6-3

پخش فيلم كردستان

8-6

يك شنبه

20/2/83

 

 

 

جشنواره فيلم هاي كوتاه با موضوع بومي

4-1

بررسي چالش هاي اقتصادي استان لرستان   6-4

 

 

 

 

جدول زمانيندي سالن كوچك خانه فرهنگ و هنر

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يك شنبه

13/2/83

 

 

 

 

 

 

 

نشست اقتصادي آذربايجان غربي

6-4

نشست هنرمندان سينماي خوزستان  8-6

دوشنبه

14/2/83

 

 

 

 

 

تاريخچه ميراث فرهنگي چهار محال و بختياري   4-2

خراسان بزرگ و كشفيات باستاني و جديد  6-4

نقدي بر كتب نويسندگان كهكيلويه و بويراحمد  8-6

سه شنبه

15/2/83

 

پرسش و پاسخ مطبوعاتي استان اردبيل   12-10

 

 

نشست ادبيات خراسان 

5-2

بررسي موسيقي شاهسون

توسعه وضعيت زبان و ادبيات كردي    8-6

چهارشنبه

16/2/83

 

قفل سازي در گذر زمان (چهار محال و بختياري )  12-10

 

 

بررسي راهكارهاي توسعه استان هرمزگان   4-2

كنفرانس دره نگاران (سيستان و بلوچستان )

ادبيات و جامعه (خراسان )

8-6

پنج شنبه

17/2/83

 

بررسي آداب فرهنگ و رسوم استان هرمزگان  12-10

 

نمايش محلي استان مركزي

4-2

بزرگداشت استاد زرين كوب (لرستان )  6-4

كنفرانس دره نگاران (سيستان وبلوچستان )  8-6

جمعه

18/2/83

 

بررسي راهكارهاي توسعه استان زنجان   12-10

 

نشست فرهنگي و جلسه پزسش وپاسخ اردبيل 3-1

 

 

بازخواني آداب و رسوم سيستان و بلوچستان  8-6

شنبه

19/2/83

 

 

 

 

جهانگردي ، پتانسيل ها و مشكلات فرارو(قزوين ) 4-2 

حماسه شاهنامه خراسان 

6-4

بزرگداشت احمد محمود

8-6

يك شنبه

20/2/83

 

 

 

 

 

 

نشست ورزشي اردبيل

6-4

 

 

 

 

جدول زمانيندي سالن جوان خوابگاه شهيد چمران

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يك شنبه

13/2/83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

14/2/83

 

 

 

 

 

 

 

موسيقي محلي ايلام

6-4

تئاتر همدان (پرده خواني)

8-6

سه شنبه

15/2/83

 

 

 

 

 

 

 

موسيقي محلي يزد

6-4

موسيقي(كمانچه و آواز)

كهگيلويه وبويراحمد8-6

چهارشنبه

16/2/83

 

 

 

 

 

 

 

موسيقي جنوب خراسان(تربت جام) 6-4

تئاتر اصفهان

8-6

پنج شنبه

17/2/83

 

 

 

 

 

 

 

موسيقي گويش همداني (رضوان)

6-4

موسيقي تهران(شهرري)

8-6

جمعه

18/2/83

 

 

 

 

 

 

 

موسيقي محلي چهارمحال وبختياري 6-4

تئاتر همدان(بله برون)

8-6

شنبه

19/2/83

 

 

 

 

 

تئاتر محلي چهار محال وبختياري

4-2

موسيقي محلي وحركات موزون شمال خراسان(مانه-سملقان) 6-4

موسيقي بلوچي ورقص شمشير سيستن وبلوچستان 6-4

يك شنبه

20/2/83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول زمانبندي سالن انديشه 

  9

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

يك شنبه

13/2/83

 

 

موسيقي آذربايجان غربي (كرمانجي)

موسيقي سنتي ك.ب

موسيقي گلستان تركمين

دوشنبه

14/2/83

 

موسيقي گلستان(تالشي)

 

شب شعر مازندران

تومس-ديارستارگان سمنان

موسيقي چهار محال بختياري

سه شنبه

15/2/83

 

موسيقي جنوب خراسان (تربت جام)

 

بيل گرداني-ناقالدي(مركزي)

همايش ادبي و فرهنگي بوشهر

موسيقي سنتي(جزيره قشم) هرمزگان

چهارشنبه

16/2/83

 

همايش عاشيقهاي آذربايجان

بررسي نقش بزرگان موسيقي استان مركزي در موسيقي سنتي كشور  3-1

شب شعر و شاعره فارس 6-3

شب استان مركزي

پنج شنبه

17/2/83

موسيقي تهران

 

شب همدان  4-1

همايش بررسي ادبيات محلي-شب شعر كرمانشاه

موسيقي گيلان گيلكي

جمعه

18/2/83

نشست با مسؤولين قم5/10-9

تاملي بر عدم توسعه يافتگي استان وچشم انداز آينده ك.ب

 

شب استان سيستان وبلوچستان

موسيقي استاد اسپندان شمشير سيستان و بلوچستان

؟؟ شمال خراسان(؟/)

شنبه

19/2/83

 

موسيقي آشيقي قزوين

 

شب فرهنگي ؟/

ديوان نمازي و تئاتر عروسكي كردستان

نشست با مسؤولين و تنبك نوازي استان كرمانشاه

يك شنبه

20/2/83

 

موسيقي خراسان(سبزوار)

 

يادواره ايرج بسطامي(كرمان)

تجليل تز دانشجويان و اساتيد ايلام